Bild och bok

Konstens historia sträcker sig före och efter det som kallas klassisk och romersk tid samt  de 1800 år som bland annat innefattar medeltid, renässans och romans fram till modernismen.

Det finns många bildkonstnärer och målare som bör nämnas i ett historiskt sammanhang och möjligen förglöms namn som producerat målningar under dunklare epoker såsom tidig och sen medeltid. Först under renässansen kom konstnärer som skildrats som nyskapare och uppblomstrare av konsten och bildform. Leoardo da Vinci, som även gick under epitetet ”universalgeni”, skapade dramatiska och realistiska natur- och människoskildringarna i oljefärg mellan under 1500-talet. Två andra stora konstnärer under samma tid var Michelangelo och Rafael som banade vägen för det mest enastående kyrkliga och religiösa måleriet.

Någon gång under övergången från medeltid till renässans slog tekniken boktryckarkonsten igenom men det betydde initialt inte att alla hade rätten att författa och trycka tidskrifter och böcker. Makten låg fortfarande hos kungahusen och klostren över hela Europa.

Det var först under upplysningstiden och Frankrike som de första stora journalisterna och författarna skulle göra sig hörda. Inspirationen kom från de många naturvetenskapliga framsteg som gjorts medan man satte ett större tvivel kring kyrkan som auktoritet. Författare och religionskritiker som Voltaire, John Locke, Descartes, Hobbes och Swift lade grunden för både rationalism och empirism. Den författare som kom att skildra det genomgående upplysningstemat ”förnuft” och nå ut bredast var Daniel Defoe genom boken Robinson Crusoe.

Under 1800-talet blev realism och naturalism kärnan när det gäller bild och konst. Konstnärer såsom Manet, Bonheur samt fotografikonst genom Nadar kan nämnas i sammanhanget. Romaner skildrades så realistiskt och objektivt som möjligt genom storheter som Honoré de Balzac och Zola. Under 1900-talet kom symbolism och psykologiska skildringar att bli allt bredare litterära inslag.

Var befinner vi oss idag och hur skulle man definiera samhället och den samtida litterära strömningen? Det är svårt att ge ett exakt svar här och det finns inget rätt eller fel. Om man själv skulle författa en bok, kanske en som speglar 2000-talet så är det svårt att peka på en given genre som skulle kunna vara utmärkande för vår samtid. Vi lever i en era som präglar en fortsatt snabb teknikutveckling och ett påfallande ”konsumtionssamhälle”. Kanske skulle man som författare idag använda något av dessa samtidsskildringar för att beskriva vår miljö och samvaro. Valet är helt upp till skaparen.