Färg på webben

Färg som ett uttrycksmedel används i fler områden än konst. Hela den grafiska industrin använder sig av färg för att skapa en känsla eller för att strukturera information. Inom design används färg för att förmedla ett uttryck eller känsla.

Ett ställe där vi dagligen bombarderas av färg är på Internet. I många fall så används färg på ett ogenomtänkt sätt. Det vill säga att webbsidans färger inte fyller någon funktion eller eftertanke. Men det finns också webbsidor som använder färger för att fånga uppmärksamhet, att skapa en känsla eller locka till en aktivitet (call to action).

Betsafe webbsidaSom ett exempel tänkte jag resonera kring hur webbsidan Betsafe.com använder färg på startsidan för att skapa en känsla och fånga uppmärksamhet. Om man ser till bilden på höger sida så verkar sidan mest bestå av svart och det är i huvudsak korrekt. Bakgrundsfärgen räknas inte in som en av de färger som används på sidan för att skapa uppmärksamhet, men den hjälper till att skapa känslan för sidan och påverkar också nyanserna på de färger man använder på webbsidan. Nästa färg man kan se på sidan är rött (även om du troligast såg det röda först). Röd är en signalfärg som förknippas med känslor. Röd färg fångar vår uppmärksamhet. Röd färg har också den psykologiska effekten att den kan få vår puls att stiga.

Kuler färgcirkelTittar man närmare på färgerna som används på Betsafe webbsida så får man upp en färgpalett enligt bilden till höger. För att skapa en liknande färgpalett så kan du använda Adobe Kuler.

Betsafe använder som sagt den röda färgen som signalfärg för att fånga besökarens uppmärksamhet.  Färgen röd används till att visa de olika produkterna i menyn och att fånga nya besökare med knappen Skapa konto. Det finns som sagt många olika sätt att fånga besökarens uppmärksamhet och webbsidan använder sig många olika Call to Actions men alla är inte kopplade till färg utan det kan vara genom kontrast. Kontrasten kan till exempel består i storlek på typsnitt, form eller symboler (ikoner).