Grunderna i konst

Att rita eller måla kan upplevas både som enkelt eller svårt. Känslan baseras oftast ifrån vilka grundkunskaper man har.
Det viktigaste man kan göra om man vill lära sig rita och måla är att börja från grunden. Ett vanligt fel man kan se i en bild är att perspektivet känns fel. Man har inte skissat upp bilden i ett till exempel tre punkts perspektiv. Ett objekt eller en vinkel känns onaturlig och detta hade kunnat undvikas med en skiss först.  Att lära sig dra streck på frihand till att måla en tavla innebär många olika steg som man ska behärska.

Några av de saker man behöver lära sig är:

 • Linjer – Konturer, linje kvalitet mm.
 • Former – Geometriska och organiska former. Rita objekt med former (kub med kvadrater).
 • Volymer –  Från 2D till 3D (skuggning av en form kan ge intrycket av en boll istället för cirkel).
 • Nivåer – Skuggor och “highlights” skapar känslan av belysningskälla.
 • Yta – Placering, överlappning, skuggtoner och storlek skapar känsla av position på yta.
 • Perspektiv – En punkts, två punkts och tre punkts perspektiv.
 • Tekniker – Olika tekniker för att skissa.
 • Komposition – Planera bilden utifrån teorier som gyllene snittet till exempel.
 • Färglära – Färger och vad som händer om man blandar dem.
 • Färgpennor – Hur använder man dem?
 • Kritor – Olika kritor och hur de fungerar.
 • Måla – Akryl- och oljefärg, penslar, material och tekniker.

Det kan verka vara mycket som man ska lära sig men de flesta av oss kan redan grunderna från skolan och de olika delarna i grunderna är lätta att lära sig. Men som med allt annat så är det så att vill man bli riktigt bra så måste man lägga ner mer tid i det man gör och öva.

Grunderna innan man målar är alltid att lära sig skissa och att skapa en representation av det man vill avbilda på ett papper eller en duk. Det är bra att lära sig grunderna i skissning och målning. När du behärskar dem så kan du också börja bryta mot grunderna och experimentera i ditt måleri.