Olika litteraturformer

Gillar du att läsa böcker? Och du kanske rentav gillar att själv skriva? Den som läser mycket, och såklart även skriver, får till slut en bra koll på de olika litteraturformerna. Förenklat skulle man kunna säga att det finns olika läsformat, och vissa mer tilltalande än andra.

RomanSå den som ger uttryck för att inte gilla att läsa kanske inte funnit sitt rätta format ännu. Till exempel finns det människor som fullkomligt avskyr att läsa facklitteratur men tycker det är fullkomligt fängslande att läsa en roman.  Det kan i vissa fall vara förståeligt då en roman är en längre berättelse som ger läsaren möjlighet att fly verkligheten. I flera dagar eller veckor i streck kan romanen vara det givna nöjet. En roman pressar dessutom inte läsaren på samma sätt som exempelvis facklitteratur gör. Att läsa facklitteratur är nämligen inte ovanligt i sammanhang då man ska plugga till ett viktigt prov eller tenta.

Övriga exempel på litteraturformer är exempelvis poesi och noveller. En novell är egentligen liksom romanen en skönlitterär text men med skillnad att novellen är betydligt kortare. Eftersom novellerna är kortare trycks inte sällan böcker som innehåller fler noveller – en s.k. novellsamling. En novellsamling brukar i många fall bestå av noveller från en å samma författare.

Vad är poesi för någonting då? Det kanske inte är lätt att ge ett entydigt svar på det. Men man kan säga att det kännetecknas av exempelvis versmått, rim eller en uppställning av vissa ord. Om man själv vill skriva så är det givetvis alltid bra att öva. Handlar det till exempel om en roman så bör man skriva ett manuskript först. Man kan säga att manuskriptet utgör ”skelettet” till romanen. Lite som en skiss. Det kan vara väldigt lärorikt att låta andra författare få ta del av manuskriptet, så de kan komma med konstruktiv kritik och även betona det som är riktigt bra. På så sätt kommer du bli en bättre författare.